Studentska viza za Australiju

Studentska viza za Australiju

Ukoliko pohađate određeni studijski program u Australiji, koji je duži od tri meseca potrebna vam je studentska viza.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Da biste dobili studentsku vizu potrebno je:

  • da budete upisani na studijski program koji je registrovan za međunarodne studente
  • da imate potvrdu o upisu (Confirmation of Enrollment)
  • da imate zdravstveno osiguranje za međunarodne studente (OSHC)
  • da dokažete da planirate da privremeno ostanete u Australiji
  • da imate dovoljno finansijskih sredstava za studiranje i boravak u Australiji
  • da imate položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog jezika (IELTS, TOEFL, PTE itd.). Izuzetak je ukoliko student upisuje kurs engleskog jezika u Australiji, ukoliko je student državljanin zemlje engleskog govornog područja ili ukoliko je student studirao bar pet godina u zemlji engleskog govornog područja.
  • da budete osoba dobrog karaktera
  • potrebno je da državljani određenih zemalja rade lekarski pregled i da prikažu da su u dobrom zdravstvenom stanju.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period trajanja studijskog programa plus dva meseca ukoliko program traje duže od 10 meseci, odnosno plus mesec dana ukoliko program traje manje od 10 meseci.

Rad na studentskoj vizi

Sa studentskom vizom se automatski stiče i pravo na rad što predstavlja veliku finansijsku olakšicu. Studentima je generalno omogućeno da rade 20 sati nedeljno tokom semestra i neograničeni broj sati tokom raspusta. Koliko sati možete da radite u toku studija takođe zavisi i od tipa studija koje ste upisali u Australiji. Na primer ukoliko studirate Master by Research ili doktorske studije moći ćete da radite puno radno vreme, dok ukoliko studirate na bilo kom nižem stepenu obrazovanja moći ćete da radite pola radnog vremena. Ukoliko idete u Australiju sa porodicom, vaš partner takođe dobija pravo na rad.

Osiguranje OSHC

Međunarodni studenti u Australiji koji imaju studentsku vizu moraju imati zdravstveno osiguranje. Australija ima poseban sistem zdravstvenog osiguranja za međunarodne studente pod nazivom Overseas Student Health Cover (OSHC) i ovo osiguranje morate imati za vreme trajanja vaše studentske vize u Australiji. Ako ste došli u Australiju uz radnu ili turističku vizu i pohađate kratki kurs (do 3 meseca) ne morate vaditi OSHC.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu možete da aplicirate onlajn preko sajta imigracione službe Australije.

Taksa sa obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za vizu od strane imigracione službe Australije trenutno iznosi 620AUD. Imajte u vidu da ukoliko na vašu aplikaciju za studentsku vizu dodajete vaše članove porodice, troškovi procesiranja aplikacije će biti veći.

Potrebna Vam je pomoć?

Kontaktirajte nas za sva pitanja ili informacije o opcijama studiranja u Australiji.