Izmene GTE-a i nivoa engleskog jezika za studentsku vizu za Australiju

Izmene GTE-a i nivoa engleskog jezika za studentsku vizu za Australiju

Od 23. marta 2024. na snagu stupaju izmene koje će se ticati studentskih viza za Australiju, pa će Genuine Temporary Entrant, poznatiji kao GTE, zameniti Genuine Student (GS).

Izmene su deo strategije u pogledu migracione politike Vlade Australije, koje su najavljene 11. decembra 2023. godine, a odnosiće se na sve aplikacije za studentsku vizu podnete nakon 23. marta 2024. godine.

Oficirima će u fokusu biti procena namere svakog od studenata da svoje obrazovanje nastavi u ovoj zemlji. Posebna pažnja će biti posvećena individualnoj situaciji svakog studenta, informacijama o kursu koji je student odabrao, njegovoj migracionoj istoriji i svim ostalim činjenicama koje mogu uticati na ishod aplikacije za studentsku vizu.

U praksi, izmene će uticati na samu aplikaciju tako što će izjava kojom je do sada student imao mogućnost da obrazloži svoje namere u pogledu studiranja u Australiji, biti zamenjena grupom pitanja kojima će se detaljnije prikazati status studenata uključujući porodičnu, ekonomsku i društvenu situaciju svakog od njih.

Takođe, pitanja će se odnositi i na preferencije studenata ka Australiji kao zemlji u kojoj nastavljaju obrazovni proces, benefite koje ovakva odluka donosi, a potom migracione i obrazovne istorije svakog pojedinca.

U skladu sa strožim načinom procene aplikacija, na snagu je stupila i izmena nivoa poznavanja engleskog jezika potrebnog za apliciranje za studentsku vizu.

Za dobijanje studentske vize minimalan rezultat na IELTS testu je sa 5,5 porastao na 6,0. U skladu sa ovom promenom, menjaju se i rezultati testova ekvivalentnih IELTS testu (PTE, CAE).

Minimalni rezultat potreban studentima koji upisuju paket kursa engleskog jezika uz osnovni kurs je sa 4,5 porastao na 5,0, dok su za studente koji upisuju samo kurs engleskog uslovi ostali nepromenjeni, odnosno i dalje nema potrebe da dokazuju svoj nivo poznavanja jezika.

Ove izmene su uvedene sa ciljem da svaki student pristupi osnovnom programu studija sa odgovarajućim znanjem engleskog jezika.

Oni koji apliciraju za Temporary Graduate vizu (podklasa 485) moraće ostvariti rezultat 6,5 na IELTS testu (ili njegovorm ekvivalentu), uz minimalan rezultat 5,5 na svakom pojedinačnom njegovom delu. Period važenja položenog testa se za potrebe ove vize smanjio sa tri na jednu godinu.

Izmene koje je Vlada najavila i koje stupaju na snagu 23. marta 2024. donose svakako nešto strožu kontrolu aplikacija za studentsku vizu, ali nisu razlog za glavobolju budućim studentima.

Future Option - Agencija za studiranje u inostranstvu, je tu da svaku novinu isprati i brzo je implementira u svoj sistem rada kako bi proces upisa i aplikacije za studentsku vizu za svakog od klijenata bio što jednostavniji i lakši.