Izmene i olakšice kod Temporary Graduate vize za Australiju

Izmene i olakšice kod Temporary Graduate vize za Australiju

Najavljeno otvaranja granica za studente i nosioce Temporary Graduate vize, nosi i dodatne mere kojima vlasti žele da olakšaju i ubrzaju, povratak međunarodnih studenata u Australiju, a samim tim i ojačaju čitav sektor obrazovanja, koji je značajno pogođen merama koje su uvedene u borbi protiv pandemije.

Ovim merama se uvećavaju prava koje studenti imaju, a tiču se mogućnosti rada u Australiji nakon završenih studija, kroz dva stream-a Temporary Graduate vize, a to su Post Study i Graduate Work stream.

Najavljene izmene obuhvataju sledeće:

  • Aplikanti čije su Temporary Graduate vize istekle 1. februara 2020 ili nakon toga, a nisu bili u mogućnosti da putuju u Australiju zbog zatvorenih granica će imati pravo da apliciraju još jednom za ovaj tip vize u trajanju originalne vize
  • Dužina trajanja Temporary Graduate vize za studente koji završe Master by Coursework će biti trajno produžena sa 2 na 3 godine, kao što je slučaj sa studentima Master by Research programa
  • Dužina trajanja se menja i za Graduate Work stream ove vize i biće produžena sa 18 na 24 meseci.
  • Takođe se za Graduate Work stream uklanja uslov da studenti moraju diplomirati u oblastima koje se nalaze na listi deficitarnih zanimanja, što je značajna prednost za studente VET studija, koji će biti podobni da nakon studiranja, preko ove vize rade u Australiji u periodu od 2 godine, što do sada nije bilo slučaj
  • Ovim merama se takođe produžava prethodna odluka da se period online studija koji su studenti proveli offshore računa u ukupni zbir studija koji je potreban za ovu vizu

Izmene koje se tiču produženja trajanja viza će stupiti na snagu od 1. decembra 2021, dok će se uklanjanje uslova za Graduate Work stream i mogućnost za studente koji nisu mogli da putuju da apliciraju ponovo za ovu vizu primenjivati od 1. jula 2022. godine.