Studiranje finansija i računovodstva u Australiji

Studiranje finansija i računovodstva u Australiji

Širina ove naučne i studijske oblasti omogućava računovođama da igraju aktivnu ulogu u poslovnom svetu i da se zaposle u bilo kojoj industriji ili sektoru. Područje finansijskih usluga pokriva veliki broj različitih radnih mesta i specijalizacija.

Stručni programi (VET studije)

Zbog ključne uloge koju računovodstvo ima u svim granama industrije i različitih usluga, u Australiji postoji veliki broj dostupnih stručnih programa u okviru ovog sektora obrazovanja. Finansijske i druge administrativne usluge dostupne su za sve nivoe kvalifikacija (Certificate I-IV, Diploma i Advanced Diploma), dok je računovodstvo dostupno samo za sertifikat IV i diplome.

Ovi programi studentima pružaju praktične veštine i primenljivo znanje, kao i osnovu za dalje usavršavanje. Za profesionalnog računovođu potrebno je da završite osnovne studije. VET studije nude raznolike specijalizovane kurseve, kao što su bankarske usluge i slično.

Stručni programi iz oblasti finansija i računovodstva u ponudi su na brojnim TAFE institutima, privatnim koledžima i na pojedinim univerzitetima, a traju od 6 meseci do 2 godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen IELTS test, a cena školarine se kreće od 6.500AUD.

Osnovne studije

Australijski univerziteti i pojedini privatni koledži nude veliki broj studijskih programa iz oblasti finansija i računovodstva. Ove studije možete da kombinujete sa drugim srodnim oblastima kroz program “double degree”, na primer sa biznisom i menadžmentom, pravom, informacionim tehnologijama, pa čak i sa umetnošću, i da tako steknete dvojnu diplomu.

U ponudi se nalazi i veliki broj specijalizacija koje nude akreditovane diplome od strane profesionalnih udruženja, što je važno za vašu profesiju i zaposlenje u Australiji. Postoji i nova struktura kvalifikacija prema američkom sistemu, već uspostavljena na pojedinim ustanovama, koja studentima omogućava da upišu “pre-računovodstveni” kurs iz oblasti biznisa ili trgovine, a da potom na postdiplomskom nivou upišu studije iz računovodstva.

Osnovne studije traju najmanje 3 godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen IELTS test, a cene se kreću od 15.000AUD na godišnjem nivou.

Master studije

Iz oblasti finansija i računovodstva postoje različite vrste postdiplomskih studija. Za diplomirane računovođe postoje master programi praktičnog tipa (coursework) koji nude napredne veštine ili specijalizacije koje im omogućavaju da razviju svoju karijeru. Potom, postoje i programi za studente koji su završili srodne studijske oblasti pa na ovom nivou žele da se kvalifikuju za profesiju računovođe. Pojedine ustanove kroz ove programe upisuju i studente sa različitih studijskih oblasti koji nisu imali dodira sa finansijama.

Master studije traju od jedne do dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen IELTS test, a cene se kreću od 20.000AUD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Australijski univerziteti nude i doktorske studije iz oblasti računovodstva, ali broj tih istraživačkih programa i studenata čini manji postotak od ukupnog broja postdiplomaca u ovoj oblasti nauke, samo 2 posto. Doktorske studije traju najmanje 3 godine.

Uslovi za upis su završene master studije, položen IELTS test, kao i izbor istraživačke teme i mentora. Cene se kreću od 14.000AUD na godišnjem nivou.

Kurs engleskog jezika

Ukoliko ne dobijete potrebnu ocenu na IELTS testu, bez obzira koji studijski program ili stepen obrazovanja želite da upišete, možete da odaberete paket, jer vam obrazovne institucije nude mogućnost da upišete kurs engleskog jezika pre glavnog programa kako bi nadoknadili IELTS test.

Broj nedelja kursa engleskog jezika zavisi od ocene od ocene na IELTS testu i koliko vam nedostaje do tražene ocene za upis, i obično za svaku polovinu boda koja vam nedostaje, obrazovna institucija daje 10 nedelja kursa engleskog jezika.

Potrebna Vam je pomoć?

Kontaktirajte nas za sva pitanja ili informacije o opcijama studiranja u Australiji.