Studiranje socijalnog rada u Australiji

Studiranje socijalnog rada u Australiji

Obrazovanje za socijalnog radnika namenjeno je onima koji žele da pomažu pojedincima, porodicama i zajednicama u rešavanju njihovih ličnih i društvenih problema.

Studije socijalnog rada usredsređene su na razumevanje i analizu okolnosti u kojima se ljudi suočavaju sa različitim problemima, kao i na pronalaženje relevantnih strategija koje će pomoći da se ove okolnosti poboljšaju i prevaziđu. Stoga je uloga socijalnog radnika veoma značajna u okviru rada sa disfunkcionalnim porodicama, sa hroničnim bolesnicima, sa siromašnom populacijom, sa starosedelačkim zajednicama, migrantima i sl., ali i na polju odmora i rekreacije, kao i na razvijanju osećaja zajednice.

Shodno tome, ove studije su povezane sa različitim srodnim naučnim disciplinama, koje omogućavaju izbor različitih specijalizacija koje vode ka raznovrsnim karijerama – u oblasti porodične, dečje i omladinske zaštite, zdravstvene zaštite, medijacije, psihijatrijske ili pravne pomoći i slično.

Stručni programi (VET studije) 

Australijski obrazovni sistem ne nudi stručne programe i kvalifikacije u oblasti socijalnog rada. Ali studije za srodne stručne usluge i slična zanimanja možete pronaći u oblasti društvenih nauka i zdravstvene i socijalne zaštite koje su u ponudi na TAFE institutima i na privatnim koledžima.

Osnovne studije

Osnovne studije iz oblasti socijalnog rada u ponudi su na brojnim univerzitetima širom Australije. Studije je moguće upisati nakon završenog srednjeg obrazovanja, i tada obično traju 4 godine; ali, uz određene uslove, i nakon dve godine pohađanja srodnih disciplina u okviru stručnih (VET) studija, i u tom slučaju studije traju 2 godine.

Ove studije pokrivaju široko polje praktičnih veština i teorijskog znanja, najčešće u kombinaciji sa srodnim naučnim oblastima, kao što su psihologija, društvene nauke, zdravstvo i pravo. Kvalitet obrazovanja zagarantovan je i zahvaljujući australijskom odboru za standarde obrazovanja u oblasti socijalnog rada (ASWEAS), koji postavlja principe i kriterijume za akreditaciju profesionalnih kurseva.

Pored završenog srednjeg obrazovanja (ili dve godine srodnog stručnog programa), uslov za upis studija socijalnog rada jeste i položen IELTS test. Cena školarine kreće se od 20.000AUD na godišnjem nivou.

Master studije

Australijski univerziteti nude relativno mali broj postdiplomskih programa iz oblasti socijalnog rada. Namenjeni su studentima koji su diplomirali u ovoj ili srodnoj naučnoj disciplini, i žele da unaprede svoje znanje i veštine, ali postoji i određen broj programa koji dozvoljavaju upis i sa drugih naučnih oblasti.

Master studije iz oblasti socijalnog rada uglavnom nude programe praktičnog tipa (coursework) i traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen IELTS test, a cene se kreću od 20.000AUD na godišnjem nivou.

Doktorske studije 

Iako je broj postdiplomskih studija iz ove oblasti mali, i njim dominiraju praktični programi, u ponudi se mogu naći i doktorske studije, fokusirane na istraživačke projekte. Prilikom odabira adekvatnog programa potrebno je izvršiti opsešno pretraživanje ustanova i mentora, naročito ukoliko su vaša interesovanja vezana za određenu i specifičnu problematiku u oblasti socijalnog rada.

Doktorske studije traju najmanje tri godine, a uslovi za upis su završene master studije, položen IELTS test, kao i izbor istraživačke teme i mentora. Cene školarine kreću se od 25.000AUD na godišnjem nivou.

Kurs engleskog jezika

Ukoliko ne dobijete potrebnu ocenu na IELTS testu, bez obzira koji studijski program ili stepen obrazovanja želite da upišete, možete da odaberete paket, jer vam obrazovne institucije nude mogućnost da upišete kurs engleskog jezika pre glavnog programa kako bi nadoknadili IELTS test.

Broj nedelja kursa engleskog jezika zavisi od ocene od ocene na IELTS testu i koliko vam nedostaje do tražene ocene za upis, i obično za svaku polovinu boda koja vam nedostaje, obrazovna institucija daje 10 nedelja kursa engleskog jezika.

Potrebna Vam je pomoć?

Kontaktirajte nas za sva pitanja ili informacije o opcijama studiranja u Australiji.