Studiranje umetnosti i dizajna u Australiji

Studiranje umetnosti i dizajna u Australiji

Australijske obrazovne ustanove nude širok spektar studijskih programa i specijalizacija iz oblasti umetnosti i dizajna. Kroz ove programe studenti se pripremaju da budu umetnici i izvođači, ili kreativni stručnjaci „iza scene“, zaduženi za tehničke aspekte i podršku, produkciju i sl. Studije umetnosti su veoma popularne u Australiji, te privlače veliki broj domaćih i stranih studenata.

Mogućnosti za zapošljavanje su velike i raznolike, a zavise ponajviše od ličnog talenta i stepena obrazovanja koje steknete tokom studija.

Stručni programi (VET studije)

Sektor za stručno obrazovanje i obuku (VET studije) nudi praktične kurseve i stručne programe iz svih oblasti kreativne umetnosti, uključujući filmsku, televizijsku i pozorišnu glumu, ples, muziku, medije, fotografiju, štampu i grafiku, keramiku, modni dizajn i tehnologiju, animaciju, digitalne medije, dizajn nakita, produkciju zvuka, vizuelne umetnosti, pa čak i cvetni dizajn i umetnost cvetnog aranžiranja (floristry). Stručni programi su u ponudi na TAFE institutima, privatnim koledžima i na pojedinim univerzitetima.

Kvalifikacije koje nude ovi programi su Certificates I-IV, Diploma i Advanced Diploma. Kursevi nižeg nivoa (Certificates I-III) obično pružaju uvod u izabrane umetničke discipline, dok viši nivoi (Certificates IV i diplome) praktično pripremaju studente za buduću karijeru. VET studijski programi mogu da budu odlična priprema i uvod u osnovne studije vezane za oblast umetnosti i dizajna.

Uslovi za upis VET studija su završeno srednje obrazovanje i položen IELTS test, a za pojedine programe dodatni uslov može biti portfolio, audicija ili intervju. Stručni programi traju od 6 meseci do 2 godine, a cene se kreću od 7.000AUD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Osnovne studije iz umetnosti i dizajna u ponudi su na univerzitetima, privatnim koledžima i na pojedinim TAFE institutima.

Uz opšte umetničke discipline (gluma, ples, muzika, grafički dizajn, modni dizajn, multimedija, film i televizija, produkcija i vizuelne umetnosti) na osnovnim studijama postoje i jedinstveni kursevi kao što su cirkuski performans, muzičko pozorište i dizajn nakita.

Studenti mogu da biraju između opšteg studijskog programa (Bachelor of Creative Arts) ili specijalizovanog programa u određenoj umetničkoj disciplini (Bachelor of Fashion Design i sl.); ili da se umesto praktičnih studija odluče za teoretske (Bachelor of Art Theory).

Studijski programi iz kreativne umetnosti mogu da se kombinuju kao “double degree” (dvojna diploma) sa drugim studijskim oblastima, kao što su biznis i menadžment, informacione tehnologije, ili društvene nauke.

Uslovi za upis osnovnih studija su završeno srednje obrazovanje i položen IELTS test, a za pojedine studijske programe dodatni uslov može biti portfolio, audicija ili intervju. Osnovne studije traju najmanje 3 godine, a cene se kreću od 18.000AUD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije iz umetnosti i dizajna namenjene su studentima koji su završili osnovne studije iz ovih oblasti, ali i studentima koji su studirali druge studijske oblasti, pa kroz ovaj nivo studija žele da promene karijeru i da se usavrše u drugom pravcu. Master studije su u ponudi na univerzitetima, privatnim koledžima i na pojedinim TAFE institutima.

Pored popularnih umetničkih disciplina, master studijama obuhvaćeni su i neki specijalizovani studijski programi za art terapeute, kustose i režisere. Raznolikost studijskih programa omogućava studentima da izaberu opšti sudijski program (Master of Creative Arts) ili određene umetničke discipline (Master od Music Studies i sl.). U zavisnosti od svojih interesovanja, studenti mogu i da kombinuju studije umetnosti sa drugim studijskim oblastima te tako steknu dvojnu diplomu.

Uslovi za upis master studija su završene osnovne studije i položen IELTS test, a za pojedine studijske programe dodatni uslov može biti portfolio, audicija, intervju ili prethodno radno iskustvo na polju kreativnih umetnosti. Master studije traju od jedne do dve godine, a cene se kreću od 20.000AUD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Doktorske studije su popularne i u oblasti umetnosti i dizajna. Omogućavaju vam da u okviru svoje umetničke oblasti zaokružite opsežnu studiju i steknete najviše kvalifikacije u svojoj umetničkoj disciplini. Kao završni rad, od studenata se obično ne traži doktorska teza, već najčešće kreativni projekat ili kombinacija projekta i manje teze.

Uslovi za upis doktorskih studija su završene master studije, položen IELTS test i odobrenu temu istraživanja, a za pojedine studijske programe dodatni uslov može biti portfolio, audicija, intervju ili prethodno radno iskustvo na polju kreativnih umetnosti. Doktorske studije traju obično 3 godine, a cene se kreću od 14.000AUD na godišnjem nivou.

Kurs engleskog jezika

Ukoliko ne dobijete potrebnu ocenu na IELTS testu, bez obzira koji studijski program ili stepen obrazovanja želite da upišete, možete da odaberete paket, jer vam obrazovne institucije nude mogućnost da upišete kurs engleskog jezika pre glavnog programa kako bi nadoknadili IELTS test.

Broj nedelja kursa engleskog jezika zavisi od ocene od ocene na IELTS testu i koliko vam nedostaje do tražene ocene za upis, i obično za svaku polovinu boda koja vam nedostaje, obrazovna institucija daje 10 nedelja kursa engleskog jezika.

Potrebna Vam je pomoć?

Kontaktirajte nas za sva pitanja ili informacije o opcijama studiranja u Australiji.